Prejeli Zlato bonitetno odličnost!

Veseli smo, da smo v mesecu december 2017 prejeli Zlato bonitetno odličnost, kar pomeni, da smo tri leta zaporedoma dosegali bonitetno odličnost AAA, kar je najboljša možna ocena. V naši dejavnosti je registriranih 1.397 podjetij, od tega samo 47 podjetij dosega mednarodno priznane standarde zlate bonitetne odličnosti AAA.

V letu 2017 je med vsemi 167.703 registriranimi podjetji, Zlato bonitetno odličnost AAA doseglo zgolj 2.648 podjetij.

 

 

Bonitetna ocena odličnosti je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Najvišja ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.